Familieopstellingen in groep

familieopstellingen in groep

Of we het willen of niet… ons gezin, onze familie en onze voorouders spelen een veel grotere rol in ons leven dan we vaak beseffen. We hebben niet enkel de ogen van mama of het doorzettingsvermogen van papa meegekregen.

Naast fysieke kenmerken en karaktertrekken kregen we ook onzichtbare ladingen, patronen en overtuigingen mee.

 

Vermoedelijk kreeg jij bepaalde waarden en normen mee uit je opvoeding.

Sommige waarden nam je onbewust over en gaf je als vanzelfsprekend

door aan je kinderen. Anderen veranderde je bewust of pasten gewoon niet meer

bij de huidige tijdsgeest. Toch draag je vaak onderhuids

nog allerlei dingen met je mee, waar je nooit bij stilstond.

 

Zo zien we dat bepaalde gedragingen van generatie op generatie verdergezet

worden. En dat het niet altijd vanzelfsprekend is om deze te veranderen.

Hoe verklaar je anders dat bijvoorbeeld misbruik zich keer op keer blijft herhalen?


Maar ook andere patronen zoals ‘niet voor jezelf durven opkomen’

of ‘onvoldoende grenzen aangeven’ (en zoveel ander gedrag)

kunnen moeilijk te doorbreken zijn als ze thuishoren in jouw familie(systeem).

 

Als jij moeilijkheden ondervindt om ongewenste patronen te doorbreken,

dan is er vaak meer aan de hand en is het goed om eens een kijkje te gaan nemen in jouw familiesysteem.

 


Jouw familiesysteem

 

Vanaf het moment van je conceptie, vanaf de samensmelting van de zaadcel van je biologische vader en de eicel van je biologische moeder, maak jij deel uit van het grote familiesysteem van je ouders en voorouders.

Zelfs indien je je familie nooit gekend hebt, of wanneer jij geen enkel contact meer hebt met je familieleden,

blijf jij hiervan deel uitmaken.


Zoals alle systemen functioneert ook een familiesysteem optimaal wanneer bepaalde wetmatigheden in balans zijn.

Deze wetmatigheden zijn immers universeel. Ze zijn altijd en overal van toepassing.

Je hoeft er niet in te geloven, het zijn geen opvattingen.

 

De eerste wetmatigheden werden door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger (1925-2019) geformuleerd:


 

1: Erbij horen: iedereen heeft recht op een eigen plek.


Hoe spannend was het vroeger niet om je te verplaatsen naar een volgende stoel tijdens de ‘stoelendans’.

Je moest immers het risico nemen om je eigen plek te verliezen!

Deze wetmatigheid wordt ook vaak ingezet als opvoedmethode.

Zo wordt mijn petekindje telkens hij niet flink is afgezonderd in de gang, waar hij op ‘de stoute stoel’ moet gaan zitten.

Het erbij mogen horen is de allerbelangrijkste behoefte van een peuter

en zodra hij doorheeft wat hij moet doen om er terug bij te mogen horen, stopt het ongewenst gedrag. 


Ook voor de ouders (en vooral voor de grootouders) is dit buitensluiten van kinderen emotioneel enorm zwaar.

Dit komt omdat dit tegennatuurlijk is. In de natuur hoort alles en iedereen erbij

en heeft ook de hysterische peuter een plek binnen het systeem.

 

Een systeem wil compleet zijn.

En eigenlijk is het ook logisch dat iedereen die ooit deel uitmaakte van het systeem en een steentje bijdroeg, erbij hoort.


Als er met een familielid geen contact meer is, dan is dat een open wond, die nooit helemaal goed kan genezen en ook veroorzaakt wordt door de wetmatigheid dat systemen compleet willen zijn. 

 


2: Erkennen wat er is


Het familiesysteem voorziet een plek voor iedereen die ooit leefde in jouw familie

maar wil ook dat alles wat er gebeurde onder ogen wordt gezien.

In moeilijkere tijden waarin onze voorouders trachtten te overleven,

was er vaak geen ruimte om traumatische gebeurtenissen onder ogen te zien,

laat staan om deze te verwerken.

Ze werden dan bij manier van spreken in een potje opgeborgen en zo snel mogelijk ‘vergeten’.


Onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden, kunnen in volgende generaties blijven terugkomen

tot deze aangepakt worden of zorgen voor onvoldoende flow op een bepaald gebied.

Maar ook gebeurtenissen uit ons eigen leven verdienen het om gezien te worden:


Een voorbeeldje vanuit de praktijk:


De ouders van Kasper komen bij mij voor een familieopstelling

omdat hij vaak andere kindjes pest. Beide ouders, Kasper en zijn jongere broertje worden opgesteld.


Het valt op dat de kleine Kasper zich lastig voelt en weigert om op de aangewezen plaats te gaan staan:

Hij staat erop om een plekje open te laten tussen hem en zijn ouders.


De mama van Kasper wordt erg emotioneel en vertelt dat dat eigenlijk wel klopt.

Haar eerste zwangerschap werd helaas op 6 maanden afgebroken.

Wanneer we het doodgeboren kindje op de plek tussen Kasper en zijn ouders laten zitten, fleurt Kasper helemaal op.

Het doet het doodgeboren kindje goed om ook gezien te worden.

Mama en papa krijgen opnieuw een kans om afscheid te nemen van het kindje dat zo welkom was geweest.

Je ziet iedereen rustig worden. Het is goed zo.


Nadien vraagt het gezin op het gemeentesecretariaat een kleurrijk vlindertje uit plexiglas aan dat ze samen ophangen in een grote parasolboom in de Vlinderweide in Schoten, een gedenkplaats voor ongeboren kindjes.

Nadien was Kasper opvallend rustiger. Ook op school merkte een juffrouw het verschil duidelijk op.

 

Via familieopstellingen is het mogelijk om de orde en het evenwicht van het familiesysteem te herstellen, zodat datgene wat gezien wil worden, ook gezien kan worden. En bepaalde ongewenste patronen doorbroken kunnen worden.
2: De juiste hiërarchie of ordening


Ben jij ouder van een tweeling? Dan heb je de vraag ‘wie van de 2 de oudste is’ vast al oneindig vaak moeten beantwoorden. Het verschil tussen beiden is meestal niet meer dan een half uur. En toch voelen mensen een drang om deze vraag te stellen. In ons onderbewustzijn hebben we een nood om gebeurtenissen en personen te te kunnen ordenen.

 

Een ander voorbeeldje:

 

Als jouw kinderen (of jijzelf) niet op de juiste plek staan, voelen ze zich vaak niet goed in hun vel.

Hierdoor kunnen ze zich bijv. ‘stout’ gaan gedragen of vaak ruzie maken.

Het is dan zinvol om jullie gezin in zijn geheel eens op te stellen. Idealiter kom je met het hele gezin.

Maar het is ook evengoed mogelijk om als enige gezinslid aanwezig te zijn bij een opstelling.


Met een familieopstelling kan je bijvoorbeeld de orde binnen het gezin herstellen.

Het voelt immers heel anders aan om binnen jouw gezin op een andere plaats te staan.

Als oudste kind verwacht men dat je een initiatiefnemer bent en de anderen mee op sleeptouw neemt.

De oudste geeft aan de jongeren. Voor de middelste voelt het veel fijner om gewoon te kunnen doorgeven.

De jongste hoeft niet te geven, hij hoeft enkel te ontvangen.3: De balans tussen geven en nemen

 

Alles wat leeft, wisselt uit. Zonder uitwisseling die beide kanten uitgaat, is er geen leven mogelijk. Gratis bestaat niet.

Want er moet altijd iets voor terugkomen om de uitwisseling gaande te houden. Dit hoeft niet altijd geld te zijn.

Als jij een gratis e-book aanvraagt, geef jij daarvoor in ruil je naam en e-mail adres door

en wordt je meestal opgenomen in een mailinglijst.


Als er geen balans meer is tussen geven en nemen,

zal het systeem zelf de balans in de uitwisseling gaan herstellen,

met vaak een staking van de natuurlijke beweging als gevolg.


Als je wilt dat je auto blijft rijden,

moet je wel zorgen dat de juiste hoeveelheid brandstof

de motor kan bereiken. Bij mensen is dat net zo.

 


‘Go with the flow’ (of blijf je ‘Ploeteren’)?

 

Wanneer de wetmatigheden in balans zijn, lijkt alles vanzelf te gaan en lijk je gewoon mee te surfen op de golven van het leven. Bij onbalans lijkt het alsof je constant tegengewerkt wordt en je zonder resultaat blijft verder ‘ploeteren’.

Het lijkt of je ter plaatse blijft trappelen. Er is te weinig flow en er ontbreekt beweging.

Het ontbreken van beweging gaat tegen de natuur in, en kost dus energie.

 

Denk maar aan een minuutje ‘planken’. Je kent deze veelgebruikte fitnessoefening vast wel:

Je gaat met je buik op de grond liggen, drukt jezelf op en blijft gedurende 60 seconden (zonder beweging) in deze houding. Ongelooflijk hoeveel energie het jou kost om niet te bewegen!

 

Alles, van het allergrootste (het universum) tot het allerkleinste (protonen, neutronen en electronen) is in beweging.

 

We kunnen dus stellen dat onbalans in de wetmatigheden ons als het ware kan blokkeren of een gebrek aan beweging in ons leven kan veroorzaken.

 

In een familieopstelling gaat het erom de onbalans in deze wetmatigheden te herkennen en herstellen, en op deze manier terug beweging te creëren als er iets vastzit.

 Deze oplossingsgerichte methode werd inmiddels al vaak succesvol toegepast om antwoorden te krijgen op belangrijke levensvragen. 

Tijdens een familieopstelling kom je op de meest verbluffende manier tot inzicht over de oorsprong van zaken waar jij nu op vastloopt. 

 

Een familieopstelling kan licht schijnen op de grotere context van het familiesysteem waarmee je verbonden bent. Het verbindt je op diep niveau met de kern van de kwestie en onthult een pad naar transformatie. Een weg om je vrij te maken van oude belemmeringen, in eerbied en in verbinding met je wortels. 

Leren zien dat je slechts een schakel bent in het systeem, in het grote geheel, geeft vaak al veel verlichting en rust. 


Hoe werkt een familieopstelling?

 

Om deel te nemen aan een familieopstelling,

is het niet nodig dat je familie aanwezig is.

Maar als je de dynamiek van je eigen gezin onder ogen wil nemen,

is het wel zinvol om met je partner en kinderen aanwezig te zijn.


Een familieopstelling vertrekt vanuit de vraag of wens van 1 persoon.

Deze ‘vraagsteller’ licht toe wat voor hem of haar de intentie of bedoeling

van de opstelling is en op welk thema hij/zij vastloopt.  

 

Een kind spiegelt wat er intern bij de ouders speelt.

Als je patronen van jonge kinderen wilt opstellen,

ben je als ouder zelf vraagsteller.

Vroegrijpe kinderen kunnen vanaf 11 jaar zelf als vraagsteller aangemeld worden.

 

Alle andere personen in de groep (naast de vraagsteller) fungeren als ‘representant’:

dit wil zeggen dat ze iemand uit het systeem van de vraagsteller zullen vertegenwoordigen/representeren:

bvb de vraagsteller zelf, zijn vader, moeder, ..


De vraagsteller bepaalt zelf (in samenspraak met de begeleider) wie welke rol toebedeeld krijgt

en stelt vervolgens de representanten op in de ruimte: dit gebeurt niet voorbedacht maar spontaan en intuïtief, 

met de aandacht naar binnen gericht.  

Deelnemers aan een opstellingsnamiddag zijn uiteraard steeds vrij om al dan niet

in te gaan op een uitnodiging om een rol te representeren.

 

 

Dynamisch proces

 

Wat er dan gebeurt, is telkens opnieuw een grote verrassing. De plaats, de rol en de eigenschappen van de representanten komen als het ware spontaan tot leven, in verbinding met het opgestelde familieveld. Dankzij deze verbinding komt er belevingsinformatie vrij bij deze personen, waar ze zelf niet van hoeven te begrijpen waar deze vandaan komt. Er komt inzicht in de kern van de kwestie. 

 

Een proces ontvouwt zich, vastgeroeste patronen krijgen ruimte en de oorzaak krijgt bestaansrecht. Representanten krijgen een nieuwe plek. Ze krijgen woorden (spontaan of aangeboden) die een helende beweging ondersteunen. Nieuwe inzichten dienen zich aan....  Vaak is dit helende proces onmiddellijk waarneembaar. Soms heeft dit wat meer tijd nodig. De helende beweging kan echter nog gedurende 6 maanden doorwerken.


 

Vraagsteller en mogelijke thema’s

Als vraagsteller is het belangrijk om jouw prangende vraag te stellen en aan te geven wat jij met de opstelling wil bereiken. Een opstelling toont enkel datgene waar jij aan toe bent op dat moment. Elke vraag die jou écht bezighoudt, komt in aanmerking. Het kan zijn dat je vooraf inschreef met een bepaalde vraag in gedachten, maar er vlak voor de opstelling een heel ander thema speelt. Voel dan gerust wat er voor jou op dat moment het meest primeert en stel deze vraag voor je opstelling.

 

De vraag hoeft ook niets met je familie te maken te hebben. Graag geef ik ook nog mee dat een opstelling inzichten geeft over jouw familiedynamiek maar nooit oordeelt. Daders zijn vaak zelf ook slachtoffers en omgekeerd.


 

Enkele voorbeelden van thema’s die je kan opstellen:


 • Ongewenste patronen of gewoonten die je graag wilt doorbreken.
 • ​Relatie- en gezinsvraagstukken:
  • Waarom herhaalt een bepaalde problematiek zich steeds in mijn relatie/gezin
  • Ik voel mij niet gerespecteerd in mijn relatie/binnen mijn gezin.
  • Waarom heb ik zo weinig zin in intimiteit?
  • Veel ruzie binnen het gezin
 • De betekenis van bepaalde ziektes, klachten of ongemakken.
  • Gezondheidsklachten
  • Intolleranties
  • Mijn kind wil (bepaalde voedingsmiddelen) niet eten
  • Op de crèche slaapt mijn kind als een roosje. Thuis lukt dit niet.
 • Opvoedproblemen, alsook school- en leerproblemen
  • ADHD
  • Dyslexie
  • Huilbaby’s
  • Bedplassen
  • Hoe kan ik mijn kind beter begrenzen?
  • De strijd met mijn ouders over de opvoeding die ik mijn kinderen geef.
 • Alle vragen over het eigen functioneren en persoonlijk succes
  • Het opstarten van een zaak
  • Geldproblemen
  • Laag zelfbeeld…

 

Uiteindelijk zal de opstelling toch steeds zodanig evolueren dat datgene aan bod komt,

wat er op dat moment in jouw leven nodig is om aangepakt te worden.

 

 

Representant

 

Ook als je zelf geen vraag inbrengt, kunnen familieopstellingen je leven verrijken.

Je krijgt de vrijblijvende gelegenheid om mee te voelen in het systeem van de vraagsteller.

Vaak verwonder je je hoezeer jouw eigen zoektocht resoneert met de plek waarvoor de opstelling je uitnodigt.

Je wordt meegenomen in de helende beweging die in de opstelling ontstaat. Je vindt er inspiratie voor je eigen groeiproces.


We raden sterk aan om eerst deel te nemen als representant voor een opstelling alvorens in te schrijven als vraagsteller.

 

 

Waar, wanneer, prijs ?

 

Deelnameprijs voor één opstellingsnamiddag: €40,00 als representant, €80,00 als vraagsteller in een groepsopstelling.
De opstellingen gaan voorlopig online door. Wanneer groepsbijeenkomsten terug toegelaten zijn zullen ze ook doorgaan in het DAO-Centrum te Oostmalle, Turnhoutsebaan 30, meestal op zondagnamiddag.

De eerstvolgende familieopstellingen gaan door op:

 

datum volgt.

 

Wil je liever een 1 op 1 opstelling? Ook dat is mogelijk.

Dan betaal je €110,00 voor je eigen opstelling zonder representanten.

In deze individuele opstelling worden representanten vervangen door poppetjes of kaartjes.


Diëtiste & Blijmetmij Coach

Greet De Reys 

Agenda

BTW: BE 0687.346.453

RIZIV 5-61763-61-601

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Copyright 2019 Greet De Reys / Contacteer mij als je iets van deze website wil gebruiken.

Deze website gebruikt cookies om informatie op te slaan waardoor je een betere gebruikservaring hebt. Door deze website te gebruiken verklaar je je akkoord met deze cookies.

Cookiebeleid
Ik accepteer